Davet

Değerli Katılımcılar,

 

Harran Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Imperial College (İngiltere) işbirliğiyle düzenlediğimiz Uluslararası Katılımlı 2. İyon Kanalları ve Kanser Sempozyumu, 21 – 23 Eylül 2017’de Şanlıurfa’da gerçekleştirilecektir.

Alanda çok önemli gelişmeler kaydedilmekle birlikte, günümüzde kanser, tüm dünyada hem kadınlar hem de erkekler için en önemli ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle; erken, kesin ve fonksiyonel teşhis ile uzun ömürlü, hasta ve çevre açısından toksik olmayan etkin tedavi yöntemlerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. İyon kanalları ve iyon taşıyıcılar, doğrudan veya dolaylı olarak bütün hücresel süreçlerde önemli rollere sahip olmaları bakımından kanser ve metastazların önlenmesinde ve/veya tedavisinde yeni bir terapötik hedef olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda, bu yıl da hem yurt içinden hem de yurt dışından iyon kanalları, kanser, metastatik süreç, vb. konularda değerli çalışmalara imza atmış bilim insanlarının davetli konuşmacı olarak yer alacağı IONCC2017 Sempozyumu’nun ana teması İyon kanalları: Kanser ve metastaz tedavisi için yeni bir terapötik hedef.

Birincisi 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “İyon Kanalları ve Kanser Sempozyumu”nu gelenekselleştirmek, böylece hücre biyologları ve moleküler biyologlar ile biyokimya, biyofizik, fizyoloji gibi temel bilimler mensuplarını ve klinisyenleri biraraya getirmek amacıyla yola çıktık.

Bu önemli etkinlikte sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Dünyanın en eski üniversitelerinden birine ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da “Tarihin sıfır noktası”nda buluşmak dileğiyle.

Prof. Dr. Mustafa DJAMGOZ
Imperial College, London, UK
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC

Yrd. Doç. Dr. Hatice GÜMÜŞHAN – AKTAŞ
Harran Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Şanlıurfa, TÜRKİYE